Selecteer een pagina

Project digitale zorgverlening - voor patiënten

Beste patiënt, mantelzorger, burger, geïnteresseerde,

Het project “Digitale zorgondersteuning in de praktijk in Limburg, als hefboom voor Vlaanderen” wil goede gegevensuitwisseling in de zorg- en welzijnssector ondersteunen, promoten en  testen. Het gaat niet alleen om gegevens die worden uitgewisseld tussen zorgverleners zoals tussen een huisarts en een apotheker of tussen ziekenhuizen, maar ook om gegevens die worden gedeeld met de patiënt.

Waarom is het belangrijk dat gegevens op een goede manier worden uitgewisseld?

In de zorg is een goede communicatie en interactie tussen de patiënt, zorgverleners, welzijnswerkers en zorgorganisaties heel belangrijk. Voor patiënten met een complexe zorgnood vormt dit nog een grotere uitdaging. Om die communicatie vlot te laten verlopen moet er op een goede manier gegevens worden uitgewisseld. Momenteel verloopt dat nog niet altijd optimaal, zowel tussen zorgverleners en –voorzieningen onderling als met patiënten of mantelzorgers. In sommige situaties worden er zelfs nog geen gegevens uitgewisseld. Dat zorgt ervoor dat het zorgproces niet altijd optimaal verloopt.

Zorg in eigen handen nemen

Hoe kan je patiënten en hun mantelzorgers beter betrekken bij de zorg? Ook daarbij kan een goede gegevensuitwisseling een rol spelen. Momenteel zijn digitale toepassingen onvoldoende aangepast om de patiënt te ondersteunen om zijn of haar zorg in eigen handen te nemen. Eigen gegevens opvolgen, communiceren met zorgverstrekkers, feedback geven over patiëntenervaringen, enz., wordt momenteel nog niet echt digitaal ondersteund.

Dit project wil de samenwerking, communicatie en interactie binnen zorgprocessen verbeteren. Dit gebeurt binnen het kader van het eHealth plan en de Vlaamse strategie rond het digitaal zorg- en ondersteuningsplan. Verschillende zorg- en welzijnsactoren en het Vlaams patiëntenplatform werken samen om dit te realiseren. Limburg fungeert hiervoor als proeftuin en zal als hefboom gebruikt worden om uit te rollen in heel Vlaanderen.

“Digitale zorgondersteuning in de praktijk in Limburg, als hefboom voor Vlaanderen” is een EFRO project. Dat betekent dat het ondersteund wordt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Ik wil graag op de hoogte gehouden worden van deze ontwikkelingen

Verwerking persoonsgegevens

13 + 3 =